Утилізація незворотних відходів – ні не чули. Як ТОВ з ІІ “Нутриція Україна” позбувається простроченої продукції

26 січня 202110:44

“Нутриція Україна” (ЄДРПО 31810359)-  це потужна мультинаціональна компанія дитячого харчування.

“Нутриція Україна” – безперечний лідер ринку молочних сумішей. Нутриція Україна представлена у 127 країнах світу, володіє 68 заводами і налічує понад 30 000 співробітників. Керівник компанії – Ячменник Сергій Володимирович (інд.код 29****4), Головний бухгалтер – Садовнікова Світлана Володимирівна (інд.код 26****3).

садовн

Та чи дійсно компанія дотримується задекларованих норм, наше джерело надало аналітичне дослідження щодо проведення певних господарських операцій, а саме в останній день звітного місяця, ТОВ з ІІ “Нутриція Україна” здійснюється “умовний продаж” молочної продукції, термін реалізації якої спливає. Так кожного місяця компанією декларується списання цієї продукції на суму від 400 000 до 3 000 000 гривень по всій території України.

Вказана продукція вилучається з точок реалізації та повертається на склад. Згідно вимог бухгалтерського обліку, є два варіанти здійснення документальної проводки. Украй рідко виробництво буває безвідходним. Як правило, у процесі виробництва утворюються відходи.

Причому їхній облік не менш важливий, ніж облік матеріалів. Зворотні відходи становлять для підприємства певну цінність і є активами, які необхідно прибуткувати на баланс, обліковувати їх рух і обґрунтовано оцінювати.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як проводиться облік зворотних відходів виробництва

Незворотні відходи потрібно знищувати, утилізовувати, передавати на переробку спеціалізованим підприємствам або позбавлятися від них іншим шляхом залежно від того, що приписує робити з тим чи іншим видом відходів чинне законодавство. Вартість таких послуг, наданих сторонніми підприємствами, у бухгалтерському обліку включають до складу інших витрат операційної діяльності та відображають на однойменному субрахунку 949.

Такий поділ відходів необхідний для здійснення контролю за ефективністю використання на підприємстві
сировини та матеріалів і недопущення їх розкрадання.

Оприбутковування зворотних відходів з виробництва на матеріальний склад підприємства оформляють відповідно до вимог чинного законодавства України. Аналогічним способом в компанії повинен вестись бухгалтерський облік і проводка та списання продукції, термін реалізації якої сплинув. Натомість в ТОВ з ІІ “Нутриція Україна” цей облік навмисно не ведеться, доля продукції із закінченим терміном використання, що була відкликана на склад, не має документального відображення. Це дає підстави стверджувати, що кінцевий рух вказаної продукції має два варіанти:

1. продукція із сплинувшим терміном реалізації замість утилізації розкрадається керівним персоналом і реалізовується по заниженій вартості відповідним суб’єктам господарювання, отримані від реалізації грошові кошти привласнюються керівними особами компанії.

2. продукція зі сплинувшим терміном реалізації, замість того, щоб бути вивезеною та утилізованою організацією з відповідною ліцензією, що здійснює діяльність по утилізації відходів, вивозиться компанією самотужки та скидається в недозволених місцях, фактично здійснюється забруднення навколишнього середовища, порушення правил утилізації відходів.

Дії винних посадових осіб компанії, за кожним перерахованим вище варіантом, тягнуть на кримінальну відповідальність передбачену ст. 191 КК України, ст. 364 КК України.

У разі відсутності ознак розкрадання, вбачається порушення законодавства щодо безпечності та якості харчових продуктів і правові та організаційні засади вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції з метою недопущення негативного впливу такої продукції на життя,
здоров’я людини, майно і довкілля з боку посадових осіб компанії.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Куди зникають прострочені товари

Так згідно ст. 64 розділу ХІ Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” від 22.07.2014, що регламентує відповідальність операторів ринку за порушення законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, відповідно до п. 10 передбачено накладення штрафу на юридичних осіб – у розмірі від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат із відкликанням та/або вилученням з
обігу таких харчових продуктів, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат із відкликанням та/або вилученням з обігу таких харчових продуктів.

У той же час, згідно п. 13 невиконання законних вимог (рішень) посадових осіб компетентного органу щодо знищення небезпечних для споживання людиною чи для іншого використання харчових продуктів та допоміжних матеріалів для переробки – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб – у розмірі від восьми до дванадцяти мінімальних
заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат.

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”, “… особи, винні в порушенні законодавства про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції, несуть дисциплінарну,
адміністративну, цивільну, кримінальну відповідальність відповідно до Закону…”

Таким чином беручи до уваги вищевикладену інформацію можливо вказати, що відсутність подальшого відображення в бухгалтерському обліку компанії відкликаної продукції з сплинувшим терміном реалізації та відсутність витрат на утилізацію вказаної продукції тільки підтверджує аналітичні припущення щодо порушення посадовими особами ТОВ з ІІ “Нутриція Україна” кримінального та адміністративного законодавства, що може бути задокументовано при перевірці обліку відізваної простроченої продукції на складі та отриманні інформації від надавачів послуг по утилізації відходів про відсутність договорів з ТОВ з ІІ “Нутриція Україна” про надання відповідних послуг.

Аналізуючи наявну інформацію та враховуючи, що у компанії відсутня інформація в бухгалтерському обліку відкликаної продукції зі сплинувшим терміном реалізації та відсутні витрати на утилізацію вказаної продукції, розкрадання та спричинення збитків власникам ТОВ з ІІ “Нутриція Україна” становлять щомісяця суму від 400 000 до 3 000 000 гривень.

Відповідно до норм податкового законодавства України можливо вказати, що діяльність у даному напрямку повинна вестися на підставі п. 198.5 ст. 198, п. 189.1 ст. 189, п. 184.7 ст. 184 Податкового кодексу України Пунктом 201.1 ст. 201 ПКУ визначено, що на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису
уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.

Згідно з п. 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307 (далі – Порядок №1307), при складанні податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пп. 10 – 15 Порядку №1307, у верхній лівій частині таких накладних у графі “Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини”.

Також слід зазначити, що при проведенні підприємством умовного продажу вартість товару не повинна бути меншою, а ніж звичайна ціна (ціна товару на момент її придбання). У разі виявлення факту здійснення умовного продажу товарів за цінами нижчими від звичайної ціни – це свідчить про заниження суми його податкових зобов’язань.

Згідно з  пунктом 123.1 ст. 123 Податкового кодексу України встановлено, що у разі, якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зокрема, якщо платник не подає в установлені строки податкову декларацію, дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження суми його податкових зобов’язань або рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків, то це тягне за собою накладання на платника податків штрафу в розмірі 25 % суми визначеного податкового зобов’язання; при повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку – накладання на платника штрафу у розмірі 50 % суми нарахованого податкового зобов’язання.

Крім того, відповідно до пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України після закінчення строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) з розрахунку 120 % річних облікової ставки Нацбанку України, що діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день
прострочення у його сплаті (п. 129.4 ст. 129 Податкового кодексу України).

Отже, при виявленні контролюючим органом заниження податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб в річній декларації про майновий стан і доходи до фізичної особи застосовується штраф у розмірі 25 % або 50 % суми донарахованого податкового зобов’язання, пеня та адміністративна відповідальність.

Також при умовному продажу проводиться коригування валових витрат з податку на прибуток. У разі віднесення, в попередніх звітних періодах, до валових витрат сум на придбання списаної продукції валові витрати повинні бути зменшені на суму умовного продажу в періоді в якому проведено списання таких товарів.

Кожний місяць компанією декларується списання цієї продукції на суму від 400000 до 3000000 гривень по всій території України.

Протягом 2016р. ТОВ з ІІ “Нутриція Україна” здійснено умовний продаж на суму 7159200 грн. в т.ч. ПДВ – 1193200 грн.

Протягом 2017р. ТОВ з ІІ “Нутриція Україна” здійснено умовний продаж на суму 10716000 грн. в т.ч. ПДВ – 1769500 грн.

За 6 місяців 2018р. ТОВ з ІІ “Нутриція Україна” здійснено умовний продаж на суму 5529393 грн. в т.ч. ПДВ – 915568 грн.

Як зазначає джерело, дані цифри свідчать про те, що ТОВ з ІІ “Нутриція Україна” здійснює умовний продаж лише частини товару який підлягає списанню (утилізації) чим занижує суму податкового зобов’язання та ухиляється від сплати податків на значні суми.

danone

Вищевказана подія мала місце через особисту недисциплінованість керівника компанії – Ячменника Сергія Володимировича, який своїми діями грубо порушив вимоги податкового законодавства України, Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” від 22.07.2014 р.

Також під час проведення перевірки щодо діяльності посадових осіб ТОВ з ІІ “Нутриція Україна” щодо проведення операцій з продукцією із закінченим терміном використання можливо підтвердження прямої вини керівного складу компанії, що передбачено статтями 191, 364 КК України.

У разі встановлення прямого порушення вимог чинного законодавства посадовими особами компанії важливо враховувати можливі фінансові ризики компанії в разі нарахування фінансових санкцій та штрафів за проведення протиправних операцій з продукцією із закінченим терміном використання.

Наголошуємо, що завчасно до публікації даного матеріалу, ми надіслали запити в компанію Danone. Проте, відповіді так і не отримали.

Дії службових осіб Компанії підривають міжнародний авторитет України перед інвесторами, посягають на економічну безпеку держави, податкову систему, становлять загрозу здоров’ю населення України.

Автор: Павло ЯРМОЛЕНКО