Тег: зарплата

дбли

Стало відомо, скільки отримує слідчий ДБР

Середня заробітна плата слідчого Державного бюро розслідувань в 2018 році склала 42700 грн. детальніше…

2018-08-30

На 20% більше: Хто наступного року отримає підвищену зарплату

Наступного року на 20% зростуть зарплати науково-педагогічних працівників.  детальніше…

6262970_original

В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців (Дослідження)

Станом на 2018 рік в Україні працюють майже 160 тисяч IT-фахівців, що на 26% більше, ніж в 2017. детальніше…

15103303.604587.8

Петро Порошенко офіційно заробив за місяць 28 000 грн

Заробітна плата президента України Петра Порошенка за лютий 2018 року склала 28 тисяч гривень.

детальніше…

7d2ca55a9f5e69aa4445cd625df4422b84c7675b

Корчак отримала 130 000 грн зарплати за місяць

У лютому цього року голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак отримала 128,6 тис. грн зарплати. 

детальніше…

f0c2ae2--81119

Міністр, який радив українцям менше їсти за місяць отримав 67,5 тсч грн

Заробітна плата міністра соціальної політики Андрія Реви за грудень склала 67,5 тис. гривні, а його заступників – від 55,8 тис. детальніше…

46_main_new.1498208403

Стало відомо коли середня зарплатня виросте до 10 тсч грн

Середня заробітна плата українців може досягти 10 тисяч гривень вже до осені поточного року. детальніше…

50092

В Україні заборгованість по зарплаті перевищила 2 мільярди

Заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні в березні 2017 року зросла на 3,7% в порівнянні з лютим і на 1 квітня склала 2,07 мільярда гривень.

детальніше…

Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ "Óêðçàëèçíûöÿ" Âîéöåõ Áàë÷óí âî âðåìÿ ñîâåùàíèÿ ïî ïðîáëåìíûì âîïðîñàì â ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè è ìåðîïðèÿòèÿì ïî ïîäãîòîâêå òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó 2016/17 ãîäà, â Êèåâå, 21 èþëÿ 2016 ã. Ôîòî Ñèðîòêèíà Àíàñòàñèÿ / POOL / ÓÍÈÀÍ

В “Укрзалізниці” відмовилися назвати розмір зарплати Балчуна

В компанії “Укрзалізниця” відмовилися назвати розмір заробітної плати та бонусів, виплачених голові компанії Войцеху Балчуну та іншим членам правління.

детальніше…

82_main

Холодницький отримав в грудні 250 000 грн зарплати

Заробітна плата  спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за грудень склала 250 979 гривень.

детальніше…

crop

Рада хоче збільшити зарплату депутатам

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні розгляне проект постанови №5573, яким пропонується підвищити посадові оклади голови парламенту і депутатів до 25-31 тис. гривень. детальніше…