Тег: НАЗК

24191201

З Мураєва можуть зняти недоторканість

Депутат Верховної Ради Євген Мураєв вважає, що генеральний прокурор Юрій Луценко внесе до парламенту подання на зняття з нього недоторканності.

детальніше…

155960

НАЗК перевірило 120 декларацій на предмет конфлікту інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило 120 декларацій на предмет конфлікту інтересів. 
детальніше…

09165910_151515151515151515151515151515151515_d672e

Суд наклав штраф за корупцію на заступника голови НАЗК

Дніпровський райсуд Києва притягнув до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення та наклав штраф в сумі 6 800 на заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Радецького. детальніше…

20121135_1444351448958108_7235364898746131747_o

НАЗК проводить масові перевірки (ІНФОГРАФІКА)

НАЗК проводить 313 повних перевірок декларацій 244 суб’єктів декларування. детальніше…

630_360_1500363498-4868

Суд закрив справу проти Ляшка

Суд закрив справу проти голови Радикальної партії Олега Ляшка, якого звинувачували в сумісництві обов’язків депутата і керівника видання. детальніше…

2d76626e83ca7344a615a4cf800e9f3d

НАЗК не може перевіряти всі декларації

Національне агентство по запобіганню корупції не має фізичної можливості перевірити декларації всіх посадових осіб, тому орган перевіряє тих держслужбовців, щодо декларацій яких надходять скарги. детальніше…

13667909_309192746081122_1910858712587220101_o

Печерський суд конфіскував партійні внески “Самопомочі”

У Києві Печерський районний суд конфіскував майже 132 тисячі гривень, які надійшли на рахунки київської обласної організації політичної партії “Об’єднання “Самопоміч” в якості внесків. детальніше…

901cbad556cfd8286d2d6c1dbd89f5ac58fb5ca7

В НАЗК пройшли обшуки

У приміщені НАЗК за адресою Дружби народів, 28, Нацполіція і Генпрокуратура провели обшук у кабінеті Руслана Радецького.

детальніше…

155960

НАЗК підтвердило, що були проблеми з реєстром

Керівник НАЗК Наталія Корчак назвала конкретні дати перебоїв в доступі до системи декларування. детальніше…

Íà ýêðàíå ìîíèòîðà - ñòðàíèöà ýëåêòðîííîé îíëàéí-ñèñòåìû - åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà äåêëàðàöèé ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â Êèåâå, 15 àâãóñòà 2016 ã.  Óêðàèíå â 00. 00 15 àâãóñòà îôèöèàëüíî íà÷àëà ðàáîòó ñèñòåìà ýëåêòðîííîãî äåêëàðèðîâàíèÿ. Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ

Антикорупційне агентство перевірить декларації суддів

Національне агентство по запобіганню корупції перевірить декларації 18 посадових осіб, серед яких – вісім суддів Вищого спеціалізованого суду, суддя Одеського районного суду і член Вищої ради правосуддя. детальніше…

155960

НАЗК приховало е-декларації чиновників

Серед зниклих е-декларацій, документи заступників головного військового прокурора, начальника слідчого відділу Головної військової прокуратури і військового прокурора Маріупольського гарнізону. детальніше…

161027094301_korchak_nazk_640x360_unian_nocredit

Глава НАЗК визнала, що виписала собі премію 200 тис грн

Нардепи зустріли чиновницю вигуками “ганьба”.  детальніше…