Тег: Луценко

41572256_283942112209923_3610486947971072_n

Он диванчик, я на ньому передрімую, тому що на 2:00 в мене прийом у президента, – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що часто приїжджає до президента України Петра Порошенка вночі, оскільки у глави держави немає відпусток і відгулів. детальніше…

41527335_337753870131218_7623453936925540352_n

Генпрокурор веде переговори про парламентську кампанію з Кличком

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про свої політичні плани на майбутнє. детальніше…

40874003_236788660342725_7312557012603109376_n

Генпрокурор відмовився відповідати на питання про доступ до телефону журналістки

Генеральний прокурор України Юрій Луценко відмовився публічно відповідати на питання щодо доступу слідчих до телефону журналістки Наталії Седлецької. детальніше…

IMG_8082

Луценко пропонує власнику Insider угоду зі слідством

Генеральний прокурор Юрій Луценко пропонує угоду зі слідством бізнесмену Олексію Тамразову, якого звинувачують у причетності до злочинної схеми заволодіння скрапленим газом організацією екс-президента Віктора Януковича.

детальніше…

geroy-ukrayiny

Звання Героя України слід скасувати як дискредитоване, – Луценко

Звання Героя України слід замінити нагородою під назвою “Золотий Тризуб”. детальніше…

IMG_8032

Луценко: Рубан хоче піти на угоду зі слідством

Прокуратура отримала лист адвоката Рубана з проханням про угоду після того, як матеріали справи передали для ознайомлення.

детальніше…

IMG_8028

Луценко: слідство має всі докази вини Савченко і Рубана

Слідство у справі нардепа Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана отримало усі необхідні докази, щоб довести вину підозрюваних.

детальніше…

IMG_7814

Луценко вніс подання на зняття недоторканості з Вілкула і Колєснікова

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від “Опозиційного блоку” Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

детальніше…

1514918779_luczhena

Луценко анонсував зняття недоторканості з 3-х нардепів

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що вже наступного тижня подасть до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з трьох народних депутатів.

детальніше…

1522769812-2767

Луценко змінив прокурорів у справі Бубенчика

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що прийняв рішення змінити групу прокурорів, які займаються справою активіста Майдана Івана Бубенчика, підозрюваного у вбивстві беркутівців. 

детальніше…

Çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðàèíû - ðóêîâîäèòåëü Ñïåöèàëèçèðîâàííîé àíòèêîððóïöèîííîé ïðîêóðàòóðû Íàçàð Õîëîäíèöêèé, äèðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî àíòèêîððóïöèîííîãî áþðî Óêðàèíû Àðòåì Ñûòíèê è ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Óêðàèíû Þðèé Ëóöåíêî ïîñëå ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ çà àðåñò íàðîäíîãî äåïóòàòà Àëåêñàíäðà Îíèùåíêî âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ ïàðëàìåíòà â çäàíèè Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû â Êèåâå, 5 èþëÿ 2016 ã. Ôîòî Ãîíòàð Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ

Холодницький розслідує 2 справи проти Луценка

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький об’єднав кримінальне провадження про можливе незаконне збагачення генпрокурора Юрія Луценка зі справою про декларування ним недостовірної інформації.

детальніше…

97_main

Луценко підозрює Медведчука в причетності до організації перевороту

Партія Віктора Медведчука “Український вибір” може стояти за організацією глобального плану зі зміни, або усунення конституційного ладу в Україні.

детальніше…