Тег: Луценко

1522769812-2767

Луценко змінив прокурорів у справі Бубенчика

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що прийняв рішення змінити групу прокурорів, які займаються справою активіста Майдана Івана Бубенчика, підозрюваного у вбивстві беркутівців. 

детальніше…

Çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðàèíû - ðóêîâîäèòåëü Ñïåöèàëèçèðîâàííîé àíòèêîððóïöèîííîé ïðîêóðàòóðû Íàçàð Õîëîäíèöêèé, äèðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî àíòèêîððóïöèîííîãî áþðî Óêðàèíû Àðòåì Ñûòíèê è ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Óêðàèíû Þðèé Ëóöåíêî ïîñëå ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ çà àðåñò íàðîäíîãî äåïóòàòà Àëåêñàíäðà Îíèùåíêî âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ ïàðëàìåíòà â çäàíèè Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû â Êèåâå, 5 èþëÿ 2016 ã. Ôîòî Ãîíòàð Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ

Холодницький розслідує 2 справи проти Луценка

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький об’єднав кримінальне провадження про можливе незаконне збагачення генпрокурора Юрія Луценка зі справою про декларування ним недостовірної інформації.

детальніше…

97_main

Луценко підозрює Медведчука в причетності до організації перевороту

Партія Віктора Медведчука “Український вибір” може стояти за організацією глобального плану зі зміни, або усунення конституційного ладу в Україні.

детальніше…

Ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Óêðàèíû Þðèé Ëóöåíêî âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû, â Êèåâå, 5 äåêàáðÿ 2017 ã. Ôîòî Êîñìà÷ Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

Луценко: Справи проти Добкіна та Новинського передадуть до суду до середини літа

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевнив, що в першій половині цього року справи народних депутатів  «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна та Вадима Новинського будуть передані до суду.

детальніше…

1484730770

Луценко: Савченко планувала розстрілювати депутатів в Раді з автоматів

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала і давала вказівки, як провести теракт в залі ВР, мінометами обрушивши купол і добиваючи нардепів автоматами.

детальніше…

maidan_parybiy_01

Савченко: Я бачила, як Парубій заводив снайперів у готель “Україна”

Народний депутат Надія Савченко перед допитом в СБУ повідомила, що бачила, як спікер ВР Андрій Парубій особисто заводив снайперів у готель “Україна” під час подій на Майдані. 

детальніше…

Áðèôèíã ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðàèíû Âèêòîðà Øîêèíà â Êèåâå, â ïîíåäåëüíèê, 16 ôåâðàëÿ 2015 ã. Ôîòî Ìèõàèëà Êîéôìàíà / ÓÍÈÀÍ

Луценко: “Справа щодо замаху на Шокіна безперспективна”

Генпрокурор Юрій Луценко заявив про безперспективність справи щодо замаху на екс-генпрокурора Віктора Шокіна.

детальніше…

battl_poroshenko_proti_avakova_5a02b588ec44b

Саакашвілі оголосив про марш за відставку Порошенка, Авакова і Луценка

Лідер “Руху нових сил” Михайло Саакашвілі після сьогоднішнього розгону наметового містечка під Радою запропонував провести 18 березня всеукраїнський мирний марш з вимогою відставки Порошенка, Авакова і Луценка.

детальніше…

196537

Прокуратура хоче затримати ще одного депутата

Члени Регламентного комітету Верховної Ради у середу, 28 лютого, мають намір розглянути подання генерального прокурора Юрія Луценка щодо зняття недоторканності з депутата від “Опозиційного блоку” Євгена Бакуліна. детальніше…

903129

Луценко вважає агентами студентів, які його сфотографували з Коломойським

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що студенти, які їх сфотографували, могли бути агентами на завданні.

детальніше…

d48f98308412578695df0c9c996e971f82b96cf0

Луценко транслює піар-ролики під виглядом соціальної реклами

Генпрокурор Юрій Луценко використовує своє відомство для власного піару на радіо і телебаченні, випускаючи ролики під виглядом соціальної реклами.

детальніше…

thumb

Це раптом не той прокурор… який з трибуни мультфільми показував – Саакашвілі

Лідер “Руху нових сил” Міхеїл Саакашвілі прокоментував заяву генпрокурора України Юрія Луценка про можливу екстрадиція політика до Грузії. детальніше…