Тег: Кабмін

66_main_new.1498896484

Перші водійські права видаватимуть на 2 роки

Кабінет міністрів змінив правила видачі водійських посвідчень. детальніше…

172753

Уряд пояснив, за що будуть позбавляти статусу учасника бойових дій

Уряд України вніс зміни до постанови Кабміну від 20 серпня 2014 № 413 і тим самим врегулював питання, щодо позбавлення статусу учасника бойових дій. детальніше…

2015-10-204dc393ec

Кабмін прогнозує зростання комунальних тарифів наступного року на 20%

Тарифи на газ в 2018 році можуть зрости на 19%, на опалення, гарячу воду та електроенергію – на 20%.

детальніше…

345346

Кабмін ліквідував державіаконцерн “Антонов”

Кабінет міністрів України ліквідував державний авіабудівний концерн “Антонов” у зв’язку з передачею всіх його підприємств до складу “Укроборонпрому”. детальніше…

arenda_zemli1

Земельні торги будуть повністю електронними

Кабінет Міністрів прийняв Постанову “щодо посилення захисту даних Державного земельного кадастру шляхом впровадження технології Blockchain”. детальніше…

1cd11_aa4_0200_650x410

Звільнено міністра аграрної політики та продовольства

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий пішов у відставку.

детальніше…

vybory_85f00

Кабмін виділив кошторис на проведення місцевих виборів

Кабінет міністрів України виділив 12,9 млн грн Центральній виборчій комісії для проведення місцевих виборів у 2017 році. детальніше…

B_1_1434619024

Кабмін змінив керівництво Держгеонадр

Кабінет міністрів призначив в.о. голови Державної служби геології та надр України Олега Кирилюка. детальніше…

slavtes_0_2_650x410

Кабмін продовжує надзвичайні заходи на ринку електроенергії на місяць

Підтримати відповідне рішення попросив глава Міненерговугілля Ігор Насалик. детальніше…

2fc17513467eafdf9bea28e6e6a3602eb021b6fc

Кабмін почав відбір до комісії, яка обере аудитора НАБУ

Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко та міністр юстиції України Павло Петренко зустрілися з представниками громадськості щодо проведення відбору члена комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України, повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман. детальніше…

image

Проект коштів на “Євробачення” відправили до Кабміну

Державний комітет телебачення і радіомовлення підготував проект порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті на підготовку й проведення “Євробачення-2017”. детальніше…

Ïèêåòèðîâàíèå çäàíèÿ Êàáìèíà æèòåëÿìè ìèêðîðàéîíà Êèòàåâî (Ãîëîñååâñêèé ðàéîí) â Êèåâå 30 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. Ëþäè ïðîñÿò ïðàâèòåëüñòâî âûíåñòè Ñâÿòî-Òðîèöêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â Êèòàåâñêîé ïóñòûíè, çà ïðåäåëû Êèåâà èëè õîòÿ áû æèëîãî ñåêòîðà, î ÷åì óæå ãîâîðèëîñü íà îáùåñòâåííûõ ñëóøàíüÿõ.

Посадові оклади держслужбовців та інших категорій працівників держорганів зростуть в середньому на 15%, а  мінімальний розмір посадового окладу з 1 січня 2017 року становитиме 2000 гривень відповідно до закону “Про держслужбу”. детальніше…