Актуально

Êîìàíäèð áàòàëüîíà "Äîíáàññ" Ñåìåí Ñåìåí÷åíêî âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Âðåìåííîé ñëåäñòâåííîé êîìèññèè Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû ïî âîïðîñàì ðàññëåäîâàíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé âîçëå ãîðîäà Èëîâàéñê Äîíåöêîé îáëàñòè â Êèåâå, â ñðåäó, 1 îêòÿáðÿ 2014 ã.  ýòîò äåíü â Êèåâå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Âðåìåííîé ñëåäñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ðàññëåäîâàíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé, ïðèâåäøèõ ê ãèáåëè è çàõâàòó â ïëåí áîéöîâ äîáðîâîëü÷åñêèõ áàòàëüîíîâ, à òàêæå Âîîðóæåííûõ ñèë Óêðàèíû âîçëå ãîðîäà Èëîâàéñê. Ôîòî Âëàäèñëàâà Ìóñèåíêî / ÓÍÈÀÍ

Семенченко: перед арештом ОУНівців хотіли поставити на коліна

Народний депутат від фракції “Самопоміч” Семен Семенченко розповів подробиці затримання комбату ОУН Миколи Коханівського та його соратників. 

детальніше…

143168

Відкрито кримінальну справу за торгівлю посадами керівниками Держгеокадастру

Солом’янське управління поліції Головного управління Нацполіції Києва відкрило кримінальне провадження щодо протиправного звільнення співробітників Держгеокадастру колишнім керівником Максимом Мартинюком і нинішнім в.о. Голови Держгеокадастру Олегом Цвяхом.

детальніше…

1487586017-6168

Центр Києва заполонили озброєні силовики

На вулицях Києва сьогодні чергує велика кількість правоохоронців.

детальніше…

lucenko_son

Генпрокурор отримав від сина коштовний подарунок

Генеральний прокурор України Юрій Луценко і його дружина отримали від сина щедрі подарунки. детальніше…

Знімок екрана 2017-02-20 о 02.40.52

Вбивство Кім Чен Нама (ВІДЕО)

Оприлюднений запис вбивства Кім Чен Нама з камер спостереження. детальніше…

1487533058_dd5bb6612b5b709a23b07ae4443d8f62

Невідомі викрали монумент Янгола Віри

Сьогодні в столиці невідомі викрали встановлений на Контрактовій площі монумент Янгола Віри. детальніше…

09_Fotor

Сутички на Майдані

У неділю, 19 лютого в Києві, на заклик координатора Штаб блокади торгівлі з окупантами Анатолий Виногродский, на перехресті вулиць Інтситутська та Банкова активісти мали облаштовати “редут”. детальніше…

c_dolgopolov_17_006

Українець виграв тенісний турнір

Матч між українцем Олександром Долгополовим і всесвітньо відомим японцем Кеї Нісікорі закінчився з рахунком 7:6, 6:4.
детальніше…

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âëàäèìèð Ãðîéñìàí âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû â Êèåâå, 14 ôåâðàëÿ 2017 ã. Ôîòî Ñèðîòêèíà Àíàñòàñèÿ / POOL / ÓÍÈÀÍ

На розвиток української культури в 2017 році буде виділено понад 3 мільярди

Володимир Гройсман заявив, що у державному бюджеті України на 2017 рік на розвиток української культури передбачено понад 3 млрд грн.

детальніше…

The U.S. Capitol Building is lit at sunset in Washington, U.S., December 20, 2016.  REUTERS/Joshua Roberts

Сенатор США: 2017 рік стане роком, коли Конгрес США дасть Росії копняка

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив Росію про наслідки минулорічних хакерських атак на комп’ютерні мережі у Сполучених Штатах Америки.

детальніше…

1486040085-5656

Росія визнала “паспорти” “ЛНР” і “ДНР”

Російський президент Володимир Путін підписав указ, яким визначає дійсними паспорти терористичних “республік” “ДНР” та “ЛНР”.

детальніше…

1452971308-9463

10 бойовиків загинуло від “дружнього вогню”

Бойовики обстріляли власні позиції на Донеччині, в результаті чого 10 осіб ліквідовано, ще двоє отримали поранення.

детальніше…

Страница 203 из 284« Первая...201202203204205...Последняя »