Актуально

image

Савченко прокоментувала виключення із ПАРЄ

Народний депутат Надія Савченко розповіла, що продовжуватиме займатися депутатською діяльністю після виключення її зі складу української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. детальніше…

image

Бойовики вже кілька разів намагалися захопити позиції ЗСУ

Протягом четверга бойовики вже кілька разів намагалися захопити позиції сил АТО в районі Світлодарської дуги, обстріли тривають. детальніше…

image

ЗСУ знайшли зрадника, який працював на російську розвідку

СБУ викрило зрадника – начальника одного з відділів озброєння Збройних сил України, який працював на російську розвідку. детальніше…

image

ВР ухвалила закон про амністію з пропозиціями президента

Верховна Рада ухвалила закон “Про амністію у 2016 році” з пропозиціями Президента Петра Порошенка. детальніше…

image

Держава поверне гроші вкладені в Приватбанк

Держава обов’язково поверне гроші, які були витрачені на спасіння Приватбанку. детальніше…

image

Савченко виключили з делегації в ПАРЄ

Верховна Рада скасувала своє рішення про обрання Надії Савченко членом постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ. детальніше…

image

Геращенко сподівається, що обмін полоненими буде розблоковано

Помилування президентом Петром Порошенком 9 осіб має сприяти обміну затриманими між українською стороною та бойовиками на Донбасі. детальніше…

image

Серед загиблих у теракті в Берліні може бути двоє українців

Серед загиблих в результаті теракту в Берліні може бути двоє громадян України. детальніше…

image

КСУ відклав розгляд конституційності е-декларування

Конституційний Суд відклав початок розгляду конституційності електронного декларування доходів чиновників. детальніше…

Ïèêåòèðîâàíèå çäàíèÿ Êàáìèíà æèòåëÿìè ìèêðîðàéîíà Êèòàåâî (Ãîëîñååâñêèé ðàéîí) â Êèåâå 30 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. Ëþäè ïðîñÿò ïðàâèòåëüñòâî âûíåñòè Ñâÿòî-Òðîèöêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â Êèòàåâñêîé ïóñòûíè, çà ïðåäåëû Êèåâà èëè õîòÿ áû æèëîãî ñåêòîðà, î ÷åì óæå ãîâîðèëîñü íà îáùåñòâåííûõ ñëóøàíüÿõ.

Кабмін продовжив мито на російські товари

Кабінет міністрів продовжив дію постанови, якою Україна скасувала умови вільної торгівлі з Росією до 31 грудня 2018 року. детальніше…

image

ПриватБанк стабілізував свою роботу

Приватбанк працює в звичайному режимі, платежі здійснюються без обмежень. детальніше…

image

РФ блокує пошук зниклих безвісти на Сході – Оліфер

Російська сторона блокує пошук зниклих безвісти людей на тимчасово  окупованих територіях Донбасу. детальніше…

Страница 178 из 216« Первая...176177178179180...Последняя »